Vietnam Motor Show 2018: Tiêu chí lựa chọn xe hơi của các gia đình Việt

01:22 | 09/08/2018