Báo chí

Vietnam Motor Show 2017 giới thiệu công nghệ kết nối thông minh

FBNC - Vietnam Motor Show 2017 giới thiệu công nghệ kết nối thông minh vào tháng 8 tới đây tại Tp HCM.
Nhận thông tin triển lãm